Geen verwijzing nodig

Sinds 1 augustus 2011 heeft u geen verwijzing van een arts meer nodig om behandeld te worden door een podotherapeut. Indien u gebruik wilt maken van de directe toegankelijkheid is de podotherapeut wettelijk verplicht eerst een screening uit te voeren om te bepalen of behandeling zonder verwijzing mogelijk is. Deze screening bestaat uit een intakeformulier die de podotherapeut met u zal doornemen tijdens het eerste bezoek.

De vergoeding voor podotherapie is per verzekering verschillend. Podotherapie wordt door de meeste verzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed, echter alleen vanuit de aanvullende verzekeringen. De vergoeding gaat niet ten koste van uw eigen risico.

 

ONDERZOEK / BEHANDELING

 • Podotherapeutisch consult (vanaf) – € 36,50
 • Eerste onderzoek – € 90,00
 • Jaarlijkse controle inclusief nieuwe zolen kort – € 247,00
 • Jaarlijkse controle inclusief nieuwe zolen (na +2jaar of met klachten) – € 267,00
 • Eerste onderzoek inclusief zolen en nacontrole – € 332,00 
 • Eerste onderzoek inclusief zolen, echografie en nacontrole- € 342,00
 • Podotherapeutische zolen – € 152,00
 • Podotherapeutische sportzolen – € 152,00
 • Echografisch onderzoek kort – € 52,50 
 • Echografisch onderzoek – € 90,00
 • Siliconen orthese klein – € 27,00
 • Siliconen orthese middel – € 35,00
 • Siliconen orthese groot – € 47,00

 

Wat krijgt u vergoedt van de Zorgverzekeraar?

Podotherapie valt onder de aanvullende verzekering en heeft geen effect op het eigen risico. Podotherapie Couteaux is aangesloten bij de NVvP en voldoet aan de eisen voor uw vergoeding.